Bel ons direct

CBR treedt hard op bij fraude

Iemand die geslaagd is voor het theorie- en praktijkexamen van het CBR, begrijpt de verkeersregels, heeft inzicht in het verkeer en herkent gevaar. Daar moet de samenleving van op aan kunnen. Het CBR hanteert een zero tolerance beleid op het gebied van fraude bij deze examens. Bij vermoedens van fraude doen wij altijd aangifte en we werken intensief samen met politie en justitie om dit aan te pakken. Door de intensivering van de fraudebestrijding zijn in 2013 drie keer zoveel kandidaten betrapt als in 2012.

ontwikkeling

Het CBR ontwikkelt continu nieuwe en andersoortige theorievragen om ongewenste voorspelbaarheid te voorkomen. Dit jaar introduceren we bovendien een nieuw afnamesysteem voor het theorie-examen dat dan individueel wordt afgenomen. Spieken en onderling antwoorden doorgeven wordt hiermee helemaal kansloos. Ook werkt het CBR met camera’s en andere apparatuur om openstaande verbindingen op te sporen en op die manier voorzegfraude te voorkomen. Verder zijn medewerkers getraind op documentherkenning en herkennen van look-a-likes.

De Haagse recherche heeft onlangs drie personen aangehouden op verdenking van oplichting en grootschalige fraude met theorie-examens. Ook worden zij verdacht van het witwassen van geld. Het CBR is blij met deze aanhouding en heeft ook bij deze zaak een actieve rol gespeeld.

Bron: CBR – Laatste nieuws.